Zasoby edukacyjne

Wybierz spośród zaproponowanych materiałów.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA (ZJAWISKO SMOGU) ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA SPOŁECZEŃSTWA O JAKOŚCI POWIETRZA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej

zasoby_edu_zanieczyszczenie_powietrza_WIOŚ.pdf

Materiały edukacyjne, upowszechniające nauczanie przedmiotów przyrodniczych i pracę metodą badawczą

Opis Interaktywnych urządzeń pozwalających doświadczyć różne zjawiska fizyki, które zachodzą w przyrodzie,

w naszym codziennym życiu.

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema - oddział Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Mechanika

https://www.ogroddoswiadczen.pl/instalacje-interaktywne/sekcja/mechanika

Optyka

https://www.ogroddoswiadczen.pl/instalacje-interaktywne/sekcja/optyka

Magnetyzm

https://www.ogroddoswiadczen.pl/instalacje-interaktywne/sekcja/magnetyzm

Akustyka

https://www.ogroddoswiadczen.pl/instalacje-interaktywne/sekcja/akustyka

Hydrostatyka

https://www.ogroddoswiadczen.pl/instalacje-interaktywne/sekcja/hydrostatyka

Inspiracje dla nauczycieli. Edukacja online.

Centrum Nauki Kopernik.

Scenariusze lekcji – Program Nowa Pracownia Przyrody

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/przewrot_kopernikanski/pracownia_przyrody/PRACOWNIA_PRZYRODY_B5_www_29.06_v2.pdf

Scenariusze lekcji i filmy edukacyjne – Program edukacji kosmicznej ESERO

https://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/scenariusze/

Scenariusze doświadczeń – Program Klub Młodego Odkrywcy

http://www.kmo.org.pl/pl/scenariusze

Scenariusze działań – Program Szkoła Bliżej Nauki

http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/projekty-europejskie/szkola-blizej-nauki/rozwoj-nauczycieli/scenariusze-nauczycieli/http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/publikacje/e-book-od-lasow-panstwowych

„Weź lekcję z lasu" – to propozycja Lasów Państwowych, skierowana do uczniów i nauczycieli pozbawionych w tej chwili możliwości wyjścia w teren.

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/publikacje/e-book-od-lasow-panstwowych