Konkursy

Konkurs dla młodych wynalazców i konstruktorów pt. “Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020”

Organizatorem Konkursu jest Urząd Patentowy RP.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/inne-konkursy-i-turnieje/konkurs-dla-mlodych-wynalazcow-i-konstruktorow-pt-ambasador-szkolnej-wynalazczosci-2020/Pierwszy etap Konkursu zakłada przesłanie do dnia 10 maja 2020 r.:

a) niezbędnych formularzy,

b) 5 – minutowego materiału filmowym w formacie MP4 dotyczącego zgłaszanego projektu,

c) projektu gry komputerowej

.


Regulamin

Karta zgłoszenia

Oświadczenie rodziców/opiekunów

konkurs_plastyczny_regulamin.doc
karta_zgłoszenia_plastyka_2017.docx
oswiadcenie_rodzicow.docx