PRZYRODA DA SIĘ LUBIĆ!

Czy lubisz przyrodę?

interesujące informacje o prowadzonych konkursach, kampaniach, wydarzeniach i innych działaniach edukacyjnych można pozyskać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna