Sieć nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych 

i inicjatorów akcji ekologicznych


Działalność sieci, prowadzonej we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko jest systemowa i wychodzi naprzeciw aktualnym wymogom edukacyjnym i potrzebom społeczności szkolnych. Spotkania organizowane w ramach pracy sieci są bezpłatne. 

Prezentację aktywności Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przyrodniczo-technicznej, działającej w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, we współpracy             z Nadleśnictwem Bielsko, można obejrzeć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=yqXNWJqU6BU

DOBRE PRAKTYKI NAUCZYCIELI SIECI

Gabriela Handzel ZSP w Jasienicy

Maria Joniec SP nr 32 w Bielsku-Białej 

Nauczanie przez doświadczanie jako budowanie wiedzy o złożoności i różnorodności przyrody 

Lucyna Skrudlik-Augustyniak SP nr 2 w Ligocie 

Joanna Linnert SP nr 2 w Ligocie 

Ogród przyszkolny “Ptasia stołówka” jako propozycja zajęć w terenie budująca wiedzę przyrodniczą i ekologiczną ucznia w młodszym i starszym wieku szkolnym 

Renata Lasek SP nr 18 w Bielsku-Białej 

Działalność szkolnego koła turystycznego jako forma wspomagania procesu edukacyjnego 

Katarzyna Stanclik Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach 

Wartość edukacyjna Leśnej Ścieżki Przyrodniczej w Zabrzegu, w Dolinie Górnej Wisły na obszarze chronionym “NATURA 2000” 

Anna Sikora - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej 

Działania w środowisku szkolnym i lokalnym na rzecz integralnego rozwoju ucznia  i budowania wartości w wychowaniu -

w trakcie ewaluacji.


nauczyciel-konsultant dopuszczający publikacje mgr inż. Barbara Michałek-Piernik 

Idea oraz główne cele i zadania sieciowania:

Współpraca i współdziałanie ma umożliwić łatwiejsze dochodzenie do oczekiwanych rezultatów w sposób:

Mocne strony sieci: