Chemia w technice SSC

Realizacja podstawy programowej z chemii nieorganicznej w zakresie wykonywania doświadczeń chemicznych w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej – technika SSC.

28 luty 2020

Warsztaty szkoleniowe w zakresie realizacji podstawy programowej z chemii w technice małej skali SSC.

Część wprowadzająca - teoretyczna zostanie poświęcona omówieniu techniki small-scale chemistry – SSC , która jest stosowana do celów dydaktycznych i wspomaga doświadczalne nauczanie chemii w szkołach i na uczelniach wyższych. Polega na pracy z niewielkimi ilościami substancji, co zwiększa bezpieczeństwo eksperymentu, zmniejsza czas jego przeprowadzenia, dostarcza pełnych informacji, potrzebnych do interpretacji przemiany i wyciągnięcia stosownych wniosków oraz pozwala na aktywizujące podejście do doświadczalnej strony nauczania przedmiotów przyrodniczych uczniów i studentów.

Zajęcia praktyczne, polegające na własnoręcznym wykonywaniu doświadczeń przez uczestników warsztatów w technice eksperymentu w małej skali poprowadzi zespół naukowo-dydaktyczny Instytutu Centrum Chemii w Małej Skali, działający przy Pracowni Dydaktyki Chemii, Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W programie warsztatów zaplanowano indywidualne konsultacje uczestników z nauczycielem konsultantem RODN "WOM" w BB na temat upowszechnienia przykładów dobrych praktyk pedagogicznych.

Cykl warsztatów został przeprowadzony przez zespół pracowników Centrum Chemii w Małej Skali, partner Pracowni Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Terminy:

28 luty 2019r.godz.16:00 - 18:30

27 luty 2019r. godz.16:00 - 18:30

26 lutego 2018r. godz. 15:30-18:00

Miejsce:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,

ul. Legionów 25, sala 203.

Program szkolenia:

  • wprowadzenie „czym jest technika eksperymentu w małej skali”,

  • własnoręczne eksperymentowanie uczestników,

  • rady praktyczne (metodyczne), wskazówki oraz informacje na temat zakupu odczynników,

  • ewaluacja doświadczeń i podsumowanie warsztatów.