Chemia w technice SSC

Realizacja podstawy programowej z chemii nieorganicznej w zakresie wykonywania doświadczeń chemicznych w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej – technika SSC.

Cykl warsztatów został przeprowadzony przez zespół pracowników Centrum Chemii w Małej Skali, partner Pracowni Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Terminy:

28 luty 2019r.godz.16:00 - 18:30

27 luty 2019r. godz.16:00 - 18:30

26 lutego 2018r. godz. 15:30-18:00

Miejsce:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,

ul. Legionów 25, sala 203.

Program szkolenia:

  • wprowadzenie „czym jest technika eksperymentu w małej skali”,
  • własnoręczne eksperymentowanie uczestników,
  • rady praktyczne (metodyczne), wskazówki oraz informacje na temat zakupu odczynników,
  • ewaluacja doświadczeń i podsumowanie warsztatów.