„Cóż jest piękniejszego, niż wysokie drzewa!”

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu MEN skierowało apel do organizowania wydarzeń związanych z ideą święta.

czytaj więcej

https://www.gov.pl/web/edukacja/zapraszamy-do-udzialu-w-obchodach-dnia-krajobrazu

https://operon.pl/Aktualnosci/Po-szkole/Edukacja-przez-spacer?utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=Edukacja+przez+spacer+-+i+nowe+obostrzenia+wprowadzone+przez+MEN

W związku ze znaczącym wzrostem liczby zachorowań na Covid-19 i objęciem przez Radę Ministrów całego kraju tzw. żółtą strefą, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dziękuje wszystkim instytucjom, organizacjom i innym podmiotom za zaangażowanie w obchody Dnia Krajobrazu i już podjęte działania.W związku z troską o zdrowie i odpowiedzialność za siebie nawzajem został wystosowany apel do wszystkich podmiotów, które zaplanowały spacery krajobrazowe o ich odwołanie lub zmianę formuły wydarzeń, w tym rozważenie możliwości podjęcia działań internetowych, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z uczestnikami wydarzenia.

Możemy również zastanowić się, co jest ważne, abyśmy mogli zachwycić się pięknem wysokich drzew ...

może dbałość o stan czystości naszego powietrza?

1.Troska o środowisko naturalne oraz jakość życia mieszkańców naszego województwa są priorytetem Zarządu i Sejmiku Województwa Śląskiego czytaj więcej https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa--realizacja-oceana-i-plany-na-przyszlosc

2.Troska o środowisko naturalne oraz jakość Twojego życia, o które możesz zatroszczyć się sam każdego dnia!

20 października 2020 już po raz piąty obchodzony będzie Dzień Krajobrazu,

święto ustanowione z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.


Inicjatywa została poparta przez Konferencję Stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy i od 2017 r. 20 października jest Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

Celem Dnia Krajobrazu jest promowanie zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu oraz pokazanie jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń i jaki ma wpływ na jakość naszego życia.

17.09.2020 w godz.17:00 - 18:00 webinarium dla nauczycieli i edukatorów


Spotkanie odbędzie się na kanale Youtube POLSA (https://youtu.be/STx188GnE2Q)


17.09.2020 w godz.17:00 - 18:00 webinarium dla nauczycieli i edukatorów

WIEDZA O KOSMOSIE

Polska Agencja Kosmiczna we współpracy z Biurem Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska zapraszają na webinarium, którzy chcą w sposób nowoczesny, atrakcyjny i urozmaicony przekazywać młodym ludziom wiedzę o kosmosie.

W programie:

- jak sprawnie poruszać się i do czego wykorzystywać zasoby na stronach ESERO i ESA (wyzwania, scenariusze, filmiki, inne),

- bieżąca oferta i zapowiedzi działań edukacyjnych POLSA (m. in. projekt „Future Space”, konkurs „Moje kosmiczne wakacje”).

Spotkanie odbędzie się na kanale Youtube POLSA (https://youtu.be/STx188GnE2Q)


7 września 2020 PONIEDZIAŁEK

RODN "WOM" w Bielsku-Białej

godz.15.00-16.30

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH


Wykorzystanie multimedialnych map w procesie dydaktycznym - ZaTIKowane zajęcia lekcyjne
z przedmiotów przyrodniczych.

PROGRAM

Prezentacja i przedstawienie funkcjonalności platformy Meridian Prime.

ZaTIKowane zajęcia lekcyjne z przedmiotów przyrodniczych.

Dyskusja i omówienie pytań uczestników.

Część warsztatowa - praca z zasobami platformy, ćwiczenia w tworzeniu własnych treści.

Podsumowanie zajęć i rozdanie certyfikatów.


Szczegółowe informacje

Zarejestruj się – liczba miejsc ograniczona

W przypadku osób, które nie posiadają konta w systemie, konieczne jest wcześniejsza rejestracja (założenie) takiego konta: https://rejestracja.wombb.edu.pl/register.html


Prowadzący: Marcin Gąsiorowski

Wydawnictwo Meridian


Zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli

Barbara Michałek-Piernik

Konferencja naukowa „Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia”


Szanowni Przyrodnicy!

W zatwierdzonym planie pracy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na rok 2020 zostało zaplanowane zorganizowanie jednodniowej konferencji naukowej na temat „Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia”. Jej celem było podsumowanie dotychczasowych badań nad przyrodą województwa śląskiego, prowadzonych przez instytucje naukowe, towarzystwa i organizacje oraz miłośników przyrody, a także prezentacja ich dorobku. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, zorganizowanie tej konferencji nie jest możliwe. Dlatego postanowiono wydać publikację dotyczącą tematu konferencji w formie raportu o stanie przyrody województwa śląskiego.

Planowane wydawnictwo stanowi wkład Województwa Śląskiego w realizację celów proklamowanej Dekady Bioróżnorodności Organizacji Narodów Zjednoczonych 2011-2020 (United Nations Decade on Biodiversity 2011-2020), którą zapoczątkował w roku 2010 Rok Różnorodności Biologicznej ONZ. Cele badań i ochrony różnorodności biologicznej w województwie śląskim zostały już uwzględnione w Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 (przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w roku 2012) oraz w 6 tomach wydawnictwa seryjnego Raporty Opinie, wydanych przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w latach 2012-2013.

Planowane wydawnictwo będzie monografią, zawierającą zamówione artykuły przeglądowe opracowane przez specjalistów z różnych dziedzin przyrodoznawstwa oraz artykuły nadesłane przez zainteresowanych badaczy w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Wszystkie artykuły będą recenzowane, zostanie powołany Komitet Naukowy oraz Komitet Redakcyjny wydawnictwa. Druk wydawnictwa planowany jest w grudniu 2020 roku.

Artykuły należy przygotować zgodnie ze wskazówkami dla autorów (w załączeniu).

Jerzy Parusel

Dyrektor

Wskazówki dla autorów można pobrać ze strony http://www.cdpgs.katowice.pl/

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli/edukatorów i uczniów w zakresie edukacji ekologiczno-przyrodniczej w województwie śląskim.

Do 15 czerwca 2020 prosimy o wypełnienie ankiety przygotowanej przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

http://www.cdpgs.katowice.pl/przeglad-aktualnosci/365-ankieta-dla-nauczycieli-edukatorow

Szczegółowe informacje https://www.wombb.edu.pl/?p=9698

1.06. 2020 Konkurs internetowy - Parki Krajobrazowe Polski

Konkurs internetowy przeznaczony jest dla uczniów, którzy uczęszczają do szkół podstawowych zlokalizowanych na obszarze gmin, na terenie których znajdują się Parki Krajobrazowe. Na terenie województwa śląskiego znajduje się 8 parków krajobrazowych, a w naszym rejonie 3 z nich:

Park Krajobrazowy Beskidu Małego

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

Żywiecki Park Krajobrazowy

KIEDY?

Od 1 czerwca do końca roku szkolnego czyli 26 czerwca.

I etap będzie trwał od 1 do 25 czerwca (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem Bożego Ciała i piątku 12 czerwca). O godzinie 8.00 publikowany będzie zestaw składający się z 5 pytań testowych. Pytania dostępne będą do godziny 20.00. Przez pierwsze dwa tygodnie możecie się spodziewać stosunkowo łatwych pytań, a później poziom trudności będzie wzrastał. Finał odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w godzinach 16.00-18.00.

Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego we współpracy z Porozumieniem Parków Krajobrazowych Polski.

Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Informacje o konkursie na stronie https://konkursy.zpkwm.pl/konkurs-pkp/

https://konkursy.zpkwm.pl/regulamin-konkursu-parki-krajobrazowe-polski/


Bezpłatna eKonferencja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

14.05.2020, godz. 12:00-16:00

Jak zorganizować naukę przedmiotów przyrodniczych na odległość? Czym różni się zdalne nauczanie biologii, chemii, fizyki i geografii? Oraz jak otrzymać dofinansowanie na zakup wyposażenia szkolnych pracowni, w tym zasobów multimedialnych – tak ważnych w edukacji na odległość?

Program i pełna lista prelegentów na stronie: www.zdalnelekcje.pl

Zarejestruj się – liczba miejsc ograniczona


13 maja o godzinie 19:00

wieczór metodyczny z Panią Agnieszką Górską-Pukownik, która jest autorką obudowy metodycznej do podręcznika Fizyka Wydawnictwa MAC.

Spotkanie odbędzie się pod tym linkiem

WEBINARIUM 25.04.2020 godz. 18:00

"Jakby CO2!" - Eksperci IBSE 2020

dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

2-godzinne spotkanie "na żywo"!

profil Centrum Chemii w Małej Skali


22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Przewodnim tematem tegorocznej 50.edycji święta będzie ochrona klimatu i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W tym roku 22 kwietnia Ministerstwo Klimatu wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza nauczycieli oraz uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych na warsztaty on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”.

Warsztaty odbędą się w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Postaw na Słońce”, promującego odnawialne źródła energii.

W programie warsztatów wykłady ekspertów:

dr Mariusz Gogół „Zrozumieć globalne ocieplenie - mechanizm i konsekwencje”

dr Tomasz Rożek „OZE. Skąd mamy prąd?”

oraz warsztaty filmowe „Jak zwykłym telefonem komórkowym nakręcić profesjonalny film?

”z Szymonem Chałupką (vlog „Filmujemy!”).

Warsztaty on-line będą dostępne na żywo 22 kwietnia na stronie www.dzienziemiwmk.pl.

O godz. 11:40 należy kliknąć w link www.dzienziemiwmk.pl, gdzie również będzie znajdować się instrukcja, jak zalogować się do specjalnego czatu, aby móc zadać pytanie ministrowi Michałowi Kurtyce.

Wydarzenie to zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Cykl szkoleń on-line dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

6-8 kwietnia 2020 - METODA IBSE


6 kwietnia - PONIEDZIAŁEK - godzina 21:00 do 22:00

bez zapisów, na www.facebook.com/centrumssc

Wstęp do szkoleń, innowacje, metoda IBSE. Eksperci - Sylwia Wierzbicka, Paulina Waćkowska i Jakub Sypniewski.


7 kwietnia - WTOREK - webinarium godz.19:00 - 20:00

Renata Sidoruk-Sołoducha

Program: Przykłady wykorzystania prostych eksperymentów, projektów oraz wspartych TIK w edukacji przyrodniczej online. IBSE – doświadczenia tradycyjne i cyfrowe w nauczaniu zdalnym.

link do zapisów:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxOQqYtMBhSrBp8yrtkKLHcym8sFmHXx3zZzrtmSjvXsKMKw/viewform


8 kwietnia - ŚRODA - webinarium godz.17:00 - 18:00

Aleksandra Kwiek

Program:IBSE na lekcjach biologii i chemii;

dwa scenariusze lekcji - Pacjent zero; Chemia w walce z drobnoustrojami .

link do zapisów:

https://docs.google.com/forms/d/1bV-dEb1MFm9vmExcAPAQh6S8VY2QWYEMbFTuVCJqA0g/viewform?fbclid=IwAR3DHb-QmBIdnOTZcogctwffdVUkGhBddjPnHm5mkrtq3rLfW4PlUSrTVIY&edit_requested=true


Konferencje w dnu 7 i 8 kwietnia są certyfikowane i obowiązują zapisy .Dodatkowe informacje na bit.ly/ambasadaibse

Polski realizator Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i partner @MAC - Kompleksowe rozwiązania dla edukacji.

Bezpłatna konferencja on-line dla nauczycieli

Konferencja „E-LAB cz.2”

czwartek, 2 kwietnia 2020 godz.20:00 - 21:30

https://www.facebook.com/events/2690215501253831/


Bezpłatne zajęcia on-line dla uczniów

Zajęcia z leśnikami dla uczniów klas I -IV szkół podstawowych

piątek, 3 kwietnia 2020 godz.10:00

Skorzystajmy z propozycji edukacyjnej Lasów Państwowych i poczujmy wiosnę, zostając w domu…KONKURSY

Zaproszenie do udziału w konkursie dla młodych wynalazców i konstruktorów pt. “Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020”

WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

Konferencje warsztaty

Sieć współpracy

i samokształcenia

Zasoby edukacyjne

Konkursy

Serwisy ekologiczne

Inicjatywy ekologiczne

Współpracują z nami

Kontakt: Barbara Michałek-Piernik

e-mail: bmichalek@wombb.edu.plE – konferencja „E-LAB cz.1”

Aby pobrać certyfikat z e-konferencji "E-LAB", która odbyła się w dniu 25 marca 2020 r. należy wejść na stronę mac.pl/e-konferencje/e-lab-chemia-1, utworzyć swoje konto lub zalogować się, jeśli macie już Państwo konto i pobrać zaświadczenie.Dobre praktyki pedagogiczne nauczycieli "Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i inicjatorów akcji ekologicznych" działającej w RODN "WOM" w Bielsku-Białej we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko

https://www.wombb.edu.pl/1.06. 2020 Konkurs internetowy Parki Krajobrazowe Polski

Konkurs internetowy przeznaczony jest dla uczniów, którzy uczęszczają do szkół podstawowych zlokalizowanych na obszarze gmin, na terenie których znajdują się Parki Krajobrazowe. Na terenie województwa śląskiego znajduje się 8 parków krajobrazowych, a w naszym rejonie 3 z nich:

Park Krajobrazowy Beskidu Małego

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

Żywiecki Park Krajobrazowy

KIEDY?

Od 1 czerwca do końca roku szkolnego czyli 26 czerwca.

I etap będzie trwał od 1 do 25 czerwca (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem Bożego Ciała i piątku 12 czerwca). O godzinie 8.00 publikowany będzie zestaw składający się z 5 pytań testowych. Pytania dostępne będą do godziny 20.00. Przez pierwsze dwa tygodnie możecie się spodziewać stosunkowo łatwych pytań, a później poziom trudności będzie wzrastał. Finał odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w godzinach 16.00-18.00.

Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego we współpracy z Porozumieniem Parków Krajobrazowych Polski.

Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Informacje o konkursie na stronie https://konkursy.zpkwm.pl/konkurs-pkp/

Regulamin https://konkursy.zpkwm.pl/regulamin-konkursu-parki-krajobrazowe-polski/