Zakończenie pracy Sieci nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i inicjatorów akcji ekologicznych działającej w RODN WOM w Bielsku-Białej we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko roku szkolnym 2021/22 odbyło się 13 czerwca w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej – muzeum w Jaworzu.

7 czerwca 2022 Beskidzki Festiwal Dobrej EnergiiW Święto Nauki Polskiej 2022 ...

„Najważniejszą postawą uczniów, jaką możemy w nich ukształtować, jest ich pragnienie uczenia się”.

John Dewey 1938
19 lutego w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika od 2020 roku obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej. Święto Nauki Polskiej stanowi inspirację do wzmocnienia zainteresowania nauką.


W ramach tegorocznych, lokalnych obchodów Święta zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM” w Bielsku-Białej seminarium dla nauczycieli pn. Dlaczego warto uczyć dzieci w młodszym wieku szkolnym myślenia krytycznego? W trakcie zajęć seminaryjnych nauczyciele mieli możliwość zdalnego obejrzenia zajęć laboratoryjnych, które zostały przeprowadzone w NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „AKADEMIA MALUCHA” w ŻYWCU.

Zapraszam do obejrzenia relacji z eksperymentowania

https://www.facebook.com/NiepublicznePrzedszkoleAkademiaMaluchaWZywcu/?ref=bookmarksZapraszamy do udziału w kursie doskonalącym pn.Wiedza teoretyczna o lesie a realny kontakt z przyrodą


Prowadzącym zajęcia jest Pani Irena Polok - mgr inż. leśnictwa - specjalista ds. edukacji leśnej z Nadleśnictwa Bielsko.

W programie 12 godzinnego kursu – 3 spotkania online – ZOOM, (03.02.2022, 10.02 – godz.16.00 – 18.15). Trzeci termin, z uwagi na ferie do ustalenia z uczestnikami kursu.

1.Formy, metody i środki dydaktyczne w edukacji leśnej.

2.Zajęcia terenowe z edukacji leśnej jako atrakcyjne uzupełnienie edukacji szkolnej.

Cena kursu:200 zł

Ilość wszystkich miejsc ograniczona – 10 miejsc.

Kurs jest dla nauczyciele edukacji przedszkolnej (6 - latki), wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych oraz nauczycieli przyrody i biologii w szkole podstawowej.

Link do zapisu:

https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=603352

Po zakończeniu kursu nauczyciele będą mieli możliwość bezpłatnego wypożyczenia do szkół wystawy edukacyjnej "Las dla nas. My dla lasu." (10 roll-upów) wraz z kartami pracy.

Wystawa „Las dla nas. My dla lasu.” podkreśla ważną rolę lasów w życiu człowieka. Ma na celu zaciekawić ucznia, zachęcić do samodzielnego zdobywania wiedzy o lasach i otaczającej nas przyrodzie.


Serdecznie zapraszamy, w imieniu RODN WOM w Bielsku-Białej

Barbara Michałek-Piernik – nauczyciel konsultant ds. chemii i edukacji przyrodniczo-technicznej.


Ekologiczna Osobowość 2021 Roku jest wśród nas…


Jeden z najważniejszych i największych konkursów w województwie śląskim związany z ochroną środowiska – „Zielone czeki” – został rozstrzygnięty.

Ekologiczną Osobowością Roku 2021 została Pani Gabriela Guściora-Konieczna – członek sieci nauczycieli przyrodników działającej w RODN „WOM” w Bielsku-Białej we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko.

Pani Gabriela Guściora-Konieczna jest pasjonatem, inicjatorem i koordynatorem szeregu przedsięwzięć, które mają na celu pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania przyrody, upowszechnienia wiedzy w zakresie skutków niszczącej działalności gospodarczej i społecznej człowieka oraz rozwijania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Można tu wymienić działania takie, jak:

  1. Podejmowanie inicjatyw, cyklicznych akcji i kampanii ekologicznych oraz kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego wynikającej z rzetelnej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

  2. Wspieranie szkolnej edukacji ekologicznej poprzez tworzenie przestrzeni rekreacyjno-dydaktycznej oraz popularyzowanie nauk przyrodniczych.

  3. Upowszechnianie wytworów projektu „Las dla nas. My dla lasu”.

  4. Integrowanie różnych form działania oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz dialogu międzypokoleniowego, szeroko pojętej edukacji ekologicznej oraz rozwijania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskiego.

Kandydatura mgr Gabrieli Guściory-Koniecznej do nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie śląskim w kategorii Ekologiczna osobowość roku została poparta przez partnera naszego ośrodka – Nadleśnictwo Bielsko.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

Gabrysiu - GRATULUJEMY!


10 listopada obchodzimy SPiN Day, czyli Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki. To doskonała okazja, by przyjrzeć się ciekawym badaniom i odkryciom naukowym!


Jak wygląda praca badaczy mórz i oceanów?

Po co ludzie prowadzą takie badania i w jaki sposób to robią?

Jakie są najbardziej spektakularne okrycia oceanografów?

Co daje im największą satysfakcję w pracy?

Obejrzenie wykładu pt. „Dlaczego ludzie badają morza i oceany?”, zrealizowanego w ramach projektu „SPIN-aj naukę” pomoże odpowiedzieć na te pytania.


https://www.youtube.com/watch?v=7CnmJPFlOPE


O badaniach morskich opowiada profesor Jan Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie


XVII edycja ogólnopolskiego konkursu pod hasłem: Oddaj używany telefon komórkowy pomagając innym - pomagasz swojej szkole - http://ekophone.pl/konkurs-ekophone/.

Na stronie www.ekophone.pl jest dostępny plakat do pobrania.Organizator na własny koszt organizujemy odbiór paczki powyżej 4 kg.Po zakończeniu każda szkoła otrzyma nagrody rzeczowe lub kupony Sodexo.

UWAGA: zbiórka używanych, starych telefonów komórkowych bez baterii!

Małopolska Noc Naukowców w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (MNN2021) w tym roku odbędzie się 24 września 2021 r. w najbliższy piątek w godzinach 12:00-22:00.

Wydarzenie to realizowane będzie całkowicie w formie online a więc każdy bez względu na to gdzie mieszka będzie mógł w nim wziąć udział.


Szczegółowy program MNN2021 w naszym Instytucie dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ifj.edu.pl/popularyzacja/mnn2021/program.html .


Przygotowane zostały dla wszystkich, którzy tego dnia będą chcieli połączyć się z nami szereg materiałów wideo prezentujących wybrane zagadnienia nauki oraz pokazujące specyfikę pracy naukowca w sposób przystępny dla dzieci, młodzieży i niespecjalistów.

W ciągu całej transmisji będzie można kontaktować się z prowadzącymi i zadawać pytania, dzielić się swoimi opiniami przy użyciu czatu.

W celu wzięcia udziału w MNN2021 należy kliknąć przycisk „Transmisja on-line i materiały wideo”, umieszczony na powyżej wspomnianej stronie: https://www.ifj.edu.pl/popularyzacja/mnn2021/index.html

Przycisk aktywny będzie dopiero w dniu wydarzenia (24.09.2020) od godz. 11:45.


Dla najmłodszych uczniów pracownicy przygotowali film „CREDO – promieniowanie kosmiczne na całym świecie i jego badanie we własnym domu”, w którym zagrały kilkuletnie dzieci.

Zwracamy się uprzejmie z prośbą o podzielenie się informacjami o MNN2021 z uczniami, umieszczenie tych informacji na Państwa stronach internetowych lub mediach społecznościowych.

Z uwagi na to, że transmisja będzie realizowana od godz.: 12:00 – 22:00 jest to dobra okazja by całe rodziny mogły podglądnąć pracę naukowców czy wziąć udział w quizach. Dlatego prosimy by informację tę udostępnić również rodzicom w dziennikach elektronicznych.

Informacje na temat wydarzenia mogą Państwo śledzić na facebooku IFJ PAN

https://www.facebook.com/InstytutFizykiJadrowejPAN

https://fb.me/e/2DmduZcLN

W IMIENIU ORGANIZATORÓW I PROWADZĄCYCH - prosimy „polubcie” nas a będziecie otrzymywać informacje o kolejnych ciekawych punktach programu MNN2021.Czekamy na Państwa, na uczniów, na ich rodziny 24.09.2021 (najbliższy piątek) od godz. 12:00 w sieci!


18 września w Parku Śląskim Rodzinny Piknik Ekologiczny i konferencja podsumowująca projekt Info SMOG-MED

https://powietrze.slaskie.pl/content/slaskie-zmienia-powietrze-na-dobre---rodzinny-piknik-ekologiczny-20210915125107


Zapraszamy na 1- dniowe warsztaty terenowe w Beskidzie Śląskim - rejon Szyndzielni w dniu 17 września 2021 roku

O lesie w lesie – czyli rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne


Organizacja przebiegu zajęć:


Zbiórka; 8:15 parking przy Kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach i przejazd busem do Bielska-Białej; 8.45 parking przy Gemini Park ul. Leszczyńska 20 w Bielsku-Białej B i dalszy przejazd busem pod budynek dolnej stacji kolejki linowej na Szyndzielnię.

9:00 – 9:30 Wyjazd kolejką linową na Szyndzielnię i przejście na teren zajęć;

9:30 – 14:00 Zajęcia terenowe.

14:00 – 14:30 Wyjście na wieżę widokową i zjazd kolejką linową do dolnej stacji.


PROGRAM

FILARY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

1) ŚRODOWISKO. Formy ochrony przyrody i lasy referencyjne w Nadleśnictwie Bielsko

2) GOSPODARKA . Las zasobem odnawialnym. Zrównoważona gospodarka leśna czyli jak decyzje o wycince drzew dzisiaj wpływają na stan lasu za sto lat.

3) KULTURA. Historyczne miejsce - Ogród roślin skalnych na Szyndzielni.

4) SPOŁECZEŃSTWO. Idea zrównoważonego rozwoju a postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jak pogodzić interesy wielu stron? - dyskusja.


Warsztaty są bezpłatne. Zapisy https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=603148


Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

Gmina Czechowice-Dziedzice/ Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach

PGL LP Nadleśnictwo Bielsko


Zapraszamy na 1- dniowe warsztaty terenowe w Beskidzie Śląskim - rejon Szyndzielni w dniu 17 września 2021 roku

O lesie w lesie – czyli rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne


Organizacja przebiegu zajęć:


Zbiórka; 8:15 parking przy Kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach i przejazd busem do Bielska-Białej; 8.45 parking przy Gemini Park ul. Leszczyńska 20 w Bielsku-Białej B i dalszy przejazd busem pod budynek dolnej stacji kolejki linowej na Szyndzielnię.

9:00 – 9:30 Wyjazd kolejką linową na Szyndzielnię i przejście na teren zajęć;

9:30 – 14:00 Zajęcia terenowe.

14:00 – 14:30 Wyjście na wieżę widokową i zjazd kolejką linową do dolnej stacji.


PROGRAM

FILARY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

1) ŚRODOWISKO. Formy ochrony przyrody i lasy referencyjne w Nadleśnictwie Bielsko

2) GOSPODARKA . Las zasobem odnawialnym. Zrównoważona gospodarka leśna czyli jak decyzje o wycince drzew dzisiaj wpływają na stan lasu za sto lat.

3) KULTURA. Historyczne miejsce - Ogród roślin skalnych na Szyndzielni.

4) SPOŁECZEŃSTWO. Idea zrównoważonego rozwoju a postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jak pogodzić interesy wielu stron? - dyskusja.


Warsztaty są bezpłatne. Zapisy https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=603148


Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

Gmina Czechowice-Dziedzice/ Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach

PGL LP Nadleśnictwo Bielsko


Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach

jako priorytetowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022


Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się punkt: Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20212022


W związku z powyższym, celem RODN WOM w Bielsku-Białej organizuje konferencje dla nauczycieli, w trakcie których będą poruszane następujące zagadnienia:

1.Zagadnienia z zakresu edukacji ekologicznej w podstawach programowych przedmiotów przyrodniczych na wszystkich etapach edukacyjnych.

2.Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

3.Rozwój zrównoważony.

Zapraszamy do udziału.Szczegółowe informacje na stronie ośrodka - https://rejestracja.wombb.edu.pl/index.html

W kalendarzu „ekologicznym” na wrzesień zaznaczone są ważne daty, w tym między innymi: 22 września Europejski Dzień bez Samochodu, 27 września Światowy Dzień Turystyki, 20-26 września 2021 siódma edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (https://www.gov.pl/web/klimat/europejski-tydzien-zrownowazonego-rozwoju -ulotka informacyjna), zachęcam, jeśli Państwo będą mieli sposobność, aby podczas pierwszych spotkań z uczniami wspomnieć o tych wydarzeniach.

Polska jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii, a w dniach 17-19 września odbędzie się 28.edycja Sprzątanie Świata – Polska 2021. Poniżej podaję link do strony, gdzie można pobrać plakat tegorocznej akcji – MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ, Fundacji Nasza Ziemia, która od 1994 jest krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce.

https://drive.google.com/drive/folders/1K9QvKyV8Nx2RmFlx6aSePlcJEM_hoG9r

https://naszaziemia.pl/ssp2021/Zapraszamy do zapoznania się z webinarium

Szybka kawa z cukrem – jak badać zanieczyszczenie powietrza

Lekcje z klimatem / Ministerstwo Klimatu i Środowiska

https://lekcjezklimatem.pl/


W poszukiwaniu SKARBÓW PRZYRODY…

Poszukiwanie SKARBÓW PRZYRODY może odbywać się na wiele sposobów…

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Ziemi 2021 zapraszamy do zapoznania się z informatorem o regionalnej edukacji ekologiczno-przyrodniczej w województwie śląskim:

"Śląskie. Tu edukujemy. Regionalna edukacja ekologiczno-przyrodnicza"

Wydawca: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice 2020

22 kwietnia Międzynarodowy DZIEŃ ZIEMI

https://lekcjezklimatem.pl/


W dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00 na platformie Microsoft Teams odbędzie się prelekcja ekspertki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pani Kseni Ludwiniak (Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej), dotycząca dokumentu #PEP2040. >> https://fb.me/e/2k35brzfT

Wydarzenie to organizowane jest we współpracy z

Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej


Ogólnopolska Konferencja Akademia Przyrodnika Online

20.03.2021 dla wszystkich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Szczegółowe informacje i zapisy
Zostały opublikowane wyniki konkursu "CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO" - 22.01.2021

Na konkurs wpłynęło około 200 prac, w tym ponad 60 w kategorii prac literackich


W kategorii prac plastycznych:

Klasy I – III

I miejsce - Marek Piernik, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach Dziedzicach

II miejsce - Jakub Iskrzycki, SP nr 1 w Jaworzu, klasa 1 b

III miejsce - Laura Kozłowska, SP im. św. J. Kantego w Bestwinie

Wyróżnienia: Iga Waliczek, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudzicy, klasa 1 b,

Milena Szopa ZSP w Kaniowie klasa 1 b, Michał Fejdych ZSP w Kaniowie,

klasa 2 a, Łucja Absalon, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu, klasa 1 c, Bartosz Feruga, ZSzP w Rudzicy, klasa 1b

Klasy IV – VI

I miejsce - Emil Suchy, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu, klasa 4a

I miejsce - Anna Habda, SP nr 1 w Jaworzu, klasa VI a

II miejsce - Mateusz Janik, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach – Dziedzicach, klasa 5 a

III miejsce - Alan Knichał, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu im. Marii Dąbrowskiej, klasa 4 a

Wyróżnienia: Anna Michalska Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu, klasa 4 b,

Laura Nawrocka ZSP w Bestwinie, klasa 4

Klasy VII – VIII

II miejsce - Wiktoria Wróblewska, klasa 7 Szkoła Podstawowa nr 7 w Czańcu

II miejsce - Antonina Foksińska, ZSP Bestwina, ul. Szkolna 11 w Bestwinie,

klasa 7

Nagroda specjalna - Joanna Pinkosz SP nr 18 im. CK Norwida w Bielsku – Białej, klasa 8

W kategorii prac fotograficznych:

I miejsce - Zuzanna Sojka , Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy, klasa 4a

II miejsce – Otylia Pytlak, SP w Hecznarowicach, klasa VII

III miejsce – Paweł Szpyra – SP nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach, klasa 8

W kategorii prac literackich:

Klasy I – III

I miejsce - Lena Januszyk, ZSP Kaniów, klasa 3 b.

Klasy IV – VI

I miejsce - Bogdan Filapek , SP nr 1 w Wilkowicach, klasa 4 a

II miejsce - Kuba Waluś – SP nr 1 w Wilkowicach , klasa 6 a

II miejsce - Emilia Maciejczyk, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach, klasa 4 a

III miejsce – Emilia Łukawska ZSzP nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach

Wyróżnienia: Aleksandra Jarząbek, ZSZP nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach, klasa 4 a, Oliwia Maj, SP nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach

Klasy VII – VIII

I miejsce - Franciszek Owczarek - SP nr 1 w Jaworzu, klasa 8 a

II miejsce - Magdalena Jankowska SP nr 6 w Czechowicach – Dziedzicach, klasa 8

II miejsce - Paweł Szpyra, ZSzP nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach, klasa 8a

III miejsce – Magdalena Jankowska, SP nr 6 w Czechowicach – Dziedzicach, klasa 8

III miejsce – Viktoria Rzezińska, ZSzP nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach, klasa

8 b

Wyróżnienia: Maja Dudzińska SP nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach, Julia Kremser, ZSzP nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach,

W kategorii prac multimedialnych:

I miejsce - Amelia Białek, ZSP im J.Pawła II w Rudzicy, klasa 7

II miejsce - Bartosz Rygiel , SP nr 3 w Ligocie

III miejsce - Zofia Moczek SP w Bestwinie, ul. Szkolna 11

Nagroda specjalna - Dorota Kosek, SP nr 18 w Bielsku - Białej, klasa 6 cXVII edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego "Człowiek a środowisko"

KONKURS Ekologiczny organizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.


UWAGA!

TERMIN ZŁOŻENIA PRAC KONKURSOWYCH ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 11 GRUDNIA 2020

Prace: plastyczne, literackie, fotograficzne i multimedialne można wysłać/dostarczyć do 13.11.2020

adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki,

z dopiskiem: „Konkurs Ekologiczny, pokój 308” lub osobiście poprzez wrzucenie do skrzynki korespondencyjnej w holu Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej.

link do regulaminu https://powiat.bielsko.pl/strona-206-powiatowy_konkurs_ekologiczny_czlowiek.html


XVII edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego "Człowiek a środowisko"

KONKURS Ekologiczny organizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.


UWAGA!

TERMIN ZŁOŻENIA PRAC KONKURSOWYCH ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 11 GRUDNIA 2020

Prace: plastyczne, literackie, fotograficzne i multimedialne można wysłać/dostarczyć do 13.11.2020

adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki,

z dopiskiem: „Konkurs Ekologiczny, pokój 308” lub osobiście poprzez wrzucenie do skrzynki korespondencyjnej w holu Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej.

link do regulaminu https://powiat.bielsko.pl/strona-206-powiatowy_konkurs_ekologiczny_czlowiek.html„Cóż jest piękniejszego, niż wysokie drzewa!”

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu MEN skierowało apel do organizowania wydarzeń związanych z ideą święta.

czytaj więcej

https://www.gov.pl/web/edukacja/zapraszamy-do-udzialu-w-obchodach-dnia-krajobrazu

https://operon.pl/Aktualnosci/Po-szkole/Edukacja-przez-spacer?utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=Edukacja+przez+spacer+-+i+nowe+obostrzenia+wprowadzone+przez+MEN

W związku ze znaczącym wzrostem liczby zachorowań na Covid-19 i objęciem przez Radę Ministrów całego kraju tzw. żółtą strefą, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dziękuje wszystkim instytucjom, organizacjom i innym podmiotom za zaangażowanie w obchody Dnia Krajobrazu i już podjęte działania.W związku z troską o zdrowie i odpowiedzialność za siebie nawzajem został wystosowany apel do wszystkich podmiotów, które zaplanowały spacery krajobrazowe o ich odwołanie lub zmianę formuły wydarzeń, w tym rozważenie możliwości podjęcia działań internetowych, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z uczestnikami wydarzenia.

Możemy również zastanowić się, co jest ważne, abyśmy mogli zachwycić się pięknem wysokich drzew ...

może dbałość o stan czystości naszego powietrza?

1.Troska o środowisko naturalne oraz jakość życia mieszkańców naszego województwa są priorytetem Zarządu i Sejmiku Województwa Śląskiego czytaj więcej https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa--realizacja-oceana-i-plany-na-przyszlosc

2.Troska o środowisko naturalne oraz jakość Twojego życia, o które możesz zatroszczyć się sam każdego dnia!

20 października 2020 już po raz piąty obchodzony będzie Dzień Krajobrazu,

święto ustanowione z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.


Inicjatywa została poparta przez Konferencję Stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy i od 2017 r. 20 października jest Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

Celem Dnia Krajobrazu jest promowanie zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu oraz pokazanie jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń i jaki ma wpływ na jakość naszego życia.

17.09.2020 w godz.17:00 - 18:00 webinarium dla nauczycieli i edukatorów


Spotkanie odbędzie się na kanale Youtube POLSA (https://youtu.be/STx188GnE2Q)


17.09.2020 w godz.17:00 - 18:00 webinarium dla nauczycieli i edukatorów

WIEDZA O KOSMOSIE

Polska Agencja Kosmiczna we współpracy z Biurem Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska zapraszają na webinarium, którzy chcą w sposób nowoczesny, atrakcyjny i urozmaicony przekazywać młodym ludziom wiedzę o kosmosie.

W programie:

- jak sprawnie poruszać się i do czego wykorzystywać zasoby na stronach ESERO i ESA (wyzwania, scenariusze, filmiki, inne),

- bieżąca oferta i zapowiedzi działań edukacyjnych POLSA (m. in. projekt „Future Space”, konkurs „Moje kosmiczne wakacje”).

Spotkanie odbędzie się na kanale Youtube POLSA (https://youtu.be/STx188GnE2Q)


7 września 2020 PONIEDZIAŁEK

RODN "WOM" w Bielsku-Białej

godz.15.00-16.30

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH


Wykorzystanie multimedialnych map w procesie dydaktycznym - ZaTIKowane zajęcia lekcyjne
z przedmiotów przyrodniczych.

PROGRAM

Prezentacja i przedstawienie funkcjonalności platformy Meridian Prime.

ZaTIKowane zajęcia lekcyjne z przedmiotów przyrodniczych.

Dyskusja i omówienie pytań uczestników.

Część warsztatowa - praca z zasobami platformy, ćwiczenia w tworzeniu własnych treści.

Podsumowanie zajęć i rozdanie certyfikatów.


Szczegółowe informacje

Zarejestruj się – liczba miejsc ograniczona

W przypadku osób, które nie posiadają konta w systemie, konieczne jest wcześniejsza rejestracja (założenie) takiego konta: https://rejestracja.wombb.edu.pl/register.html


Prowadzący: Marcin Gąsiorowski

Wydawnictwo Meridian


Zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli

Barbara Michałek-Piernik

Konferencja naukowa „Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia”


Szanowni Przyrodnicy!

W zatwierdzonym planie pracy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na rok 2020 zostało zaplanowane zorganizowanie jednodniowej konferencji naukowej na temat „Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia”. Jej celem było podsumowanie dotychczasowych badań nad przyrodą województwa śląskiego, prowadzonych przez instytucje naukowe, towarzystwa i organizacje oraz miłośników przyrody, a także prezentacja ich dorobku. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, zorganizowanie tej konferencji nie jest możliwe. Dlatego postanowiono wydać publikację dotyczącą tematu konferencji w formie raportu o stanie przyrody województwa śląskiego.

Planowane wydawnictwo stanowi wkład Województwa Śląskiego w realizację celów proklamowanej Dekady Bioróżnorodności Organizacji Narodów Zjednoczonych 2011-2020 (United Nations Decade on Biodiversity 2011-2020), którą zapoczątkował w roku 2010 Rok Różnorodności Biologicznej ONZ. Cele badań i ochrony różnorodności biologicznej w województwie śląskim zostały już uwzględnione w Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 (przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w roku 2012) oraz w 6 tomach wydawnictwa seryjnego Raporty Opinie, wydanych przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w latach 2012-2013.

Planowane wydawnictwo będzie monografią, zawierającą zamówione artykuły przeglądowe opracowane przez specjalistów z różnych dziedzin przyrodoznawstwa oraz artykuły nadesłane przez zainteresowanych badaczy w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Wszystkie artykuły będą recenzowane, zostanie powołany Komitet Naukowy oraz Komitet Redakcyjny wydawnictwa. Druk wydawnictwa planowany jest w grudniu 2020 roku.

Artykuły należy przygotować zgodnie ze wskazówkami dla autorów (w załączeniu).

Jerzy Parusel

Dyrektor

Wskazówki dla autorów można pobrać ze strony http://www.cdpgs.katowice.pl/

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli/edukatorów i uczniów w zakresie edukacji ekologiczno-przyrodniczej w województwie śląskim.

Do 15 czerwca 2020 prosimy o wypełnienie ankiety przygotowanej przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

http://www.cdpgs.katowice.pl/przeglad-aktualnosci/365-ankieta-dla-nauczycieli-edukatorow

Szczegółowe informacje https://www.wombb.edu.pl/?p=9698

1.06. 2020 Konkurs internetowy - Parki Krajobrazowe Polski

Konkurs internetowy przeznaczony jest dla uczniów, którzy uczęszczają do szkół podstawowych zlokalizowanych na obszarze gmin, na terenie których znajdują się Parki Krajobrazowe. Na terenie województwa śląskiego znajduje się 8 parków krajobrazowych, a w naszym rejonie 3 z nich:

Park Krajobrazowy Beskidu Małego

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

Żywiecki Park Krajobrazowy

KIEDY?

Od 1 czerwca do końca roku szkolnego czyli 26 czerwca.

I etap będzie trwał od 1 do 25 czerwca (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem Bożego Ciała i piątku 12 czerwca). O godzinie 8.00 publikowany będzie zestaw składający się z 5 pytań testowych. Pytania dostępne będą do godziny 20.00. Przez pierwsze dwa tygodnie możecie się spodziewać stosunkowo łatwych pytań, a później poziom trudności będzie wzrastał. Finał odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w godzinach 16.00-18.00.

Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego we współpracy z Porozumieniem Parków Krajobrazowych Polski.

Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Informacje o konkursie na stronie https://konkursy.zpkwm.pl/konkurs-pkp/

https://konkursy.zpkwm.pl/regulamin-konkursu-parki-krajobrazowe-polski/


Bezpłatna eKonferencja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

14.05.2020, godz. 12:00-16:00

Jak zorganizować naukę przedmiotów przyrodniczych na odległość? Czym różni się zdalne nauczanie biologii, chemii, fizyki i geografii? Oraz jak otrzymać dofinansowanie na zakup wyposażenia szkolnych pracowni, w tym zasobów multimedialnych – tak ważnych w edukacji na odległość?

Program i pełna lista prelegentów na stronie: www.zdalnelekcje.pl

Zarejestruj się – liczba miejsc ograniczona


13 maja o godzinie 19:00

wieczór metodyczny z Panią Agnieszką Górską-Pukownik, która jest autorką obudowy metodycznej do podręcznika Fizyka Wydawnictwa MAC.

Spotkanie odbędzie się pod tym linkiem

WEBINARIUM 25.04.2020 godz. 18:00

"Jakby CO2!" - Eksperci IBSE 2020

dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

2-godzinne spotkanie "na żywo"!

profil Centrum Chemii w Małej Skali


22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Przewodnim tematem tegorocznej 50.edycji święta będzie ochrona klimatu i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W tym roku 22 kwietnia Ministerstwo Klimatu wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza nauczycieli oraz uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych na warsztaty on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”.

Warsztaty odbędą się w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Postaw na Słońce”, promującego odnawialne źródła energii.

W programie warsztatów wykłady ekspertów:

dr Mariusz Gogół „Zrozumieć globalne ocieplenie - mechanizm i konsekwencje”

dr Tomasz Rożek „OZE. Skąd mamy prąd?”

oraz warsztaty filmowe „Jak zwykłym telefonem komórkowym nakręcić profesjonalny film?

”z Szymonem Chałupką (vlog „Filmujemy!”).

Warsztaty on-line będą dostępne na żywo 22 kwietnia na stronie www.dzienziemiwmk.pl.

O godz. 11:40 należy kliknąć w link www.dzienziemiwmk.pl, gdzie również będzie znajdować się instrukcja, jak zalogować się do specjalnego czatu, aby móc zadać pytanie ministrowi Michałowi Kurtyce.

Wydarzenie to zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Cykl szkoleń on-line dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

6-8 kwietnia 2020 - METODA IBSE


6 kwietnia - PONIEDZIAŁEK - godzina 21:00 do 22:00

bez zapisów, na www.facebook.com/centrumssc

Wstęp do szkoleń, innowacje, metoda IBSE. Eksperci - Sylwia Wierzbicka, Paulina Waćkowska i Jakub Sypniewski.


7 kwietnia - WTOREK - webinarium godz.19:00 - 20:00

Renata Sidoruk-Sołoducha

Program: Przykłady wykorzystania prostych eksperymentów, projektów oraz wspartych TIK w edukacji przyrodniczej online. IBSE – doświadczenia tradycyjne i cyfrowe w nauczaniu zdalnym.

link do zapisów:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxOQqYtMBhSrBp8yrtkKLHcym8sFmHXx3zZzrtmSjvXsKMKw/viewform


8 kwietnia - ŚRODA - webinarium godz.17:00 - 18:00

Aleksandra Kwiek

Program:IBSE na lekcjach biologii i chemii;

dwa scenariusze lekcji - Pacjent zero; Chemia w walce z drobnoustrojami .

link do zapisów:

https://docs.google.com/forms/d/1bV-dEb1MFm9vmExcAPAQh6S8VY2QWYEMbFTuVCJqA0g/viewform?fbclid=IwAR3DHb-QmBIdnOTZcogctwffdVUkGhBddjPnHm5mkrtq3rLfW4PlUSrTVIY&edit_requested=true


Konferencje w dnu 7 i 8 kwietnia są certyfikowane i obowiązują zapisy .Dodatkowe informacje na bit.ly/ambasadaibse

Polski realizator Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i partner @MAC - Kompleksowe rozwiązania dla edukacji.

Bezpłatna konferencja on-line dla nauczycieli

Konferencja „E-LAB cz.2”

czwartek, 2 kwietnia 2020 godz.20:00 - 21:30

https://www.facebook.com/events/2690215501253831/


Bezpłatne zajęcia on-line dla uczniów

Zajęcia z leśnikami dla uczniów klas I -IV szkół podstawowych

piątek, 3 kwietnia 2020 godz.10:00

Skorzystajmy z propozycji edukacyjnej Lasów Państwowych i poczujmy wiosnę, zostając w domu…KONKURSY

Zaproszenie do udziału w konkursie dla młodych wynalazców i konstruktorów pt. “Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020”

WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

Konferencje warsztaty

Sieć współpracy

i samokształcenia

Zasoby edukacyjne

Konkursy

Serwisy ekologiczne

Inicjatywy ekologiczne

Współpracują z nami

Kontakt: Barbara Michałek-Piernik

e-mail: bmichalek@wombb.edu.plE – konferencja „E-LAB cz.1”

Aby pobrać certyfikat z e-konferencji "E-LAB", która odbyła się w dniu 25 marca 2020 r. należy wejść na stronę mac.pl/e-konferencje/e-lab-chemia-1, utworzyć swoje konto lub zalogować się, jeśli macie już Państwo konto i pobrać zaświadczenie.Dobre praktyki pedagogiczne nauczycieli "Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i inicjatorów akcji ekologicznych" działającej w RODN "WOM" w Bielsku-Białej we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko

https://www.wombb.edu.pl/1.06. 2020 Konkurs internetowy Parki Krajobrazowe Polski

Konkurs internetowy przeznaczony jest dla uczniów, którzy uczęszczają do szkół podstawowych zlokalizowanych na obszarze gmin, na terenie których znajdują się Parki Krajobrazowe. Na terenie województwa śląskiego znajduje się 8 parków krajobrazowych, a w naszym rejonie 3 z nich:

Park Krajobrazowy Beskidu Małego

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

Żywiecki Park Krajobrazowy

KIEDY?

Od 1 czerwca do końca roku szkolnego czyli 26 czerwca.

I etap będzie trwał od 1 do 25 czerwca (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem Bożego Ciała i piątku 12 czerwca). O godzinie 8.00 publikowany będzie zestaw składający się z 5 pytań testowych. Pytania dostępne będą do godziny 20.00. Przez pierwsze dwa tygodnie możecie się spodziewać stosunkowo łatwych pytań, a później poziom trudności będzie wzrastał. Finał odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w godzinach 16.00-18.00.

Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego we współpracy z Porozumieniem Parków Krajobrazowych Polski.

Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Informacje o konkursie na stronie https://konkursy.zpkwm.pl/konkurs-pkp/

Regulamin https://konkursy.zpkwm.pl/regulamin-konkursu-parki-krajobrazowe-polski/